M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. október 30-án (kedden) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére

NAPIREND


1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(236. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról szóló 23/2003.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (t e r v e z e t)
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5. Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendő térítési és tandíjakra
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6. Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7. Javaslat az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó, a pénzügyi egyensúly megteremtésére irányuló program elfogadására
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8. Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9. Pályázat a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10. Kérelem közforgalmi gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítására
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11. A VI. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozásba adása
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12. Közgyűlési hozzájárulás a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átvételéről és a körzet esetleges vállalkozásba adásáról
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13. Közgyűlési hozzájárulás az I. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14. A 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet praxisjogának értékesítése
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15. Javaslat a „Szekszárdi 1. sz. Óvoda Wosinsky épületének energetikai korszerűsítése” (KEOP-11-4.9.0.) című pályázat benyújtásának jóváhagyására 
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16. Fedezet biztosítása az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt lopási kárból eredő anyagok pótlásához 
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS:

17. Közterület-használati díj megállapítása elleni fellebbezés felterjesztése
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 


Szekszárd, 2012. október 25.

Horváth István
polgármester