M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. augusztus 21-én (kedden) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1./ A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Konzorcionális szerződés módosításának jóváhagyása
(172. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

2./ Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Javaslat lakásbérleti jogviszony biztosítására, valamint lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására 
(174. sz. előterjesztés)  (melléklet1)  (melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ 122/2012.(VI.28.) szekszárdi öh. kiegészítése hiánypótlási felhívásra
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5./ Domány-Barki Kft. kérelme a Szekszárd, Wigand J. tér 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelő telephelyként történő bejegyzéséről
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Javaslat a 128/2012. (VI.28.) szekszárdi öh. módosítására
(Városi Bölcsőde bővítése pályázat)
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére szerződések megkötéséhez
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Javaslat a szekszárdi 3802, valamint 3789/3 hrsz-ú sportcélú ingatlanok hasznosítására
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Javaslat pályázat benyújtására „Közvilágítás energiahatékonysági korszerűsítése” tárgyában
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

10./ 1784 hrsz-ú Szekszárd, Bezerédj u. 1. sz. alatti ingatlan járások kialakításával összefüggésben történő felajánlásáról 
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Közgyűlési felhatalmazás a Megbízási szerződés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülő I. ütemhez (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges többletforrás biztosítására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2012. augusztus 17.

 
Horváth István
polgármester