M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. május 31-én (csütörtökön) 18 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

NAPIREND

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatályba lépéséről
(tervezet)
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

2./ Közterület használati engedély elleni fellebbezés felterjesztése
(128. sz. előterjesztés, mely a 2012. május 30-i ülés anyagával kiküldésre került)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2012. május 30.


Horváth István
polgármester