M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2012. január 18-án (szerdán ) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) 
(1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2./ Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatósággal a Szekszárd, Garay tér 9. sz. alatti „általános iskola” megnevezésű ingatlan megvásárlása ügyében a vételár-hátralék megfizetésének ütemezéséről szóló 166/2011.(VIII.18.) szekszárdi öh. határozat módosítására
(2. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2012. január 16.

 
Horváth István
polgármester