M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én (csütörtökön) 14 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(307. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról(tervezet)
(322. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról(tervezet)
(329. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(313. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(312. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(310. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az építményadóról (tervezet)
(319. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(308. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

11.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(326. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet )
(327. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……/2011. (……) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(321. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14.) Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására (tervezet)
(325. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

15.) Javaslat magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére 
(314. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

16.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési terve
(317. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző

17.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozatának módosítása
(324. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

18.) Javaslat a volt „Szőlőhegyi óvoda” épületének bérbeadására
(318. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása 
(315. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi munkaterve
(311. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
(316. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22.) Kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉS:

23.) Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(323. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula elnök

24.) Javaslat a 23/9 és a 27/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 
(328. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2011. december 9.

Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi pont javaslat:


- Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
(330. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

- Javaslat a Sió és Dunamenti Víziközmű Társulás és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. között kötendő kölcsönszerződés jóváhagyására
(332. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester


ZÁRT ÜLÉS:

- Javaslat részletfizetési megállapodás megkötésére Magyar Telekom Nyrt. –vel alépítménybérlet szolgáltatásának igénybevételére
(331. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző