M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (csütörtök) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011.(….) önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2) Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács működésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3) Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az intézményei között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága és a Polgármesteri Hivatal között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására
(264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6) A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7) Javaslat a Városi Bölcsőde bővítésével kapcsolatosan DDOP -3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására
(254. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8) Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9) Javaslat az 1. sz. Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(249. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10) Javaslat a ZUG Ifjúsági, Művészeti és Művelődési Egyesülettel fennálló megállapodás felmondására
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11) Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
(260. sz. előterjesztésmelléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12) Javaslat a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság dolgozói részére önkormányzati lakás biztosítására
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13) Javaslat a 2011. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(2011. III. negyedév)
(251. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(248. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16) Kérdések, interpellációk
 

ZÁRT ÜLÉS:

17) Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a Garay Pince megvásárlásához szükséges hitelszerződés megkötéséhez
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18) Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula képviselő


Szekszárd, 2011. október 21.


Horváth István
polgármester

 

 

További napirendi javaslat:

Javaslat a Szekszárdi Rendőrkapitányság támogatására
266. sz. előterjesztés

Javaslat a Tolnatáj Televízió és Műsorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás módosítására
267. sz. előterjesztés

Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére
(270. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Javaslat önkormányzati földterület állami tulajdonba adására légimentő-bázis kialakításához
(271. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

Leányvállalatok alapítása
(272. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
 

Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2011. évi üzleti tervének módosítására
(268. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester (zárt ülés napirendje)