M E G H Í V Ó

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 19-én (szerdán) 8 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

NAPIREND

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. előterjesztés) (Mellékletek:--1-- --2-- --3--)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2.) Javaslat a Városi Sport-és Szabadidőközponttal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata
(244. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4.) Javaslat a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére 
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6.) Külföldi meghívások 
(247. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

Szekszárd, 2011. október 14.

Horváth István 
polgármester