M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. augusztus 3-án (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosításának elfogadására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Diósberény, Kossuth L. u. 15. (hrsz.:84) szám alatti ingatlan elidegenítésére
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS:

5./ Javaslat a 156/2011.(VII.19.) szekszárdi öh. módosítására
(197. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2011. augusztus 1.

Horváth István
polgármester

 

További napirendi javaslat:

Nyilvános ülésre:

– Külföldi meghívások 
(204. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Zárt ülésre:

– Alapítói hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére hitelfelvétel céljából 
(203. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester