M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. április 7-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND:


1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(65. számú előterjesztés)  (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2.) Javaslat a 2011. évi bizottsági keret felosztására
(66. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Aranykönyvéről (tervezet)
(56. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(57. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről (tervezet)
(58. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a „Könyv Szekszárd Város Közoktatásáról” című kiadvány szerkesztés szabályairól szóló 22/2001. (X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
(68. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(75. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(84. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 10/2002. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(79. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról (tervezet)
(86. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

11.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásáról (tervezet) I. forduló
(53. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

12.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(63. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13.) Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(67. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14.) Közcsatornára történő rákötés 2011. évi támogatási rendszere
(87. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15.) Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(69. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16.) Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodása felmondásának jóváhagyására
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervére
(82. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

18.) Javaslat a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza között kötendő bérleti szerződés jóváhagyására, valamint készfizető kezesség vállalására
(76. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19.) Javaslat a TIOP-1.1.1.-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására
(83. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

20.) Javaslat pályázatok benyújtására a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz
(85. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

21.) Javaslat az „Értékteremtő Közhasznú Foglalkoztatás” című pályázat benyújtására
(89. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

22.) Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi klímaalap felhasználását célzó támogatási megállapodások elfogadására
(88. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László bizottsági elnök

23.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(72. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24.) Interpellációk, kérdések

 

ZÁRT ÜLÉS:


25.) Javaslat elnök delegálására a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Felügyelőbizottságába
(71. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

26.) Javaslat az „Év Rendőre” kitüntető cím adományozására
(73. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27.) Javaslat az „Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28.) Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(70. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

29.) Bírósági ülnökök megválasztása
(78. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

 

Szekszárd, 2011. március 31.

 

Horváth István
polgármester