M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. február 17-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

 

1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről (tervezet) I. forduló
(39. számú előterjesztés - rendelet-*tervezet)   (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) I. forduló
(33. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete az ivóvíz-és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) KT rendelet módosításáról (tervezet)
(34. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(31. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Javaslat az óvodák és az általános iskolák 2011/2012. nevelési évi illetve tanévi beíratási felhívásaira
(32. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző

6.) Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötésére
(38. számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7.) Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme
(28. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8.) Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9.) Javaslat a palánki úti körforgalom kialakítása tárgyában benyújtott pályázat saját forrásának biztosítására
(37. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2011. február 15.

 

Horváth István
polgármester