M E G H Í V Ó

 


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  2010. november 12-én (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

Napirend előtt:
Szabó Zsolt külső bizottsági tag eskütétele

NAPIREND

1./ Projekt (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062) megvalósításának megkezdése saját kockázatra
(232. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Javaslat a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásra
(231. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Munkavédelmi és tűzbiztonsági feladatok átvétele a KESZ-től
(233. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS:


4./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra I.
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra II.
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Tulajdonosi felhatalmazás az Alisca Terra Kft. ügyvezetője részére az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7./ Javaslat a „Szekszárdi Vasárnap” c. önkormányzati hetilap főszerkesztőjének megbízására
(227. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2010. november 10.


Horváth István
polgármester