M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. október 21-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 
NAPIREND


1./ Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
(222. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester választására, tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének meghatározására
(221. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Javaslat a Közgyűlés bizottságai tagjainak, a Megye-Város Egyeztető Bizottságba tagok, továbbá tanácsnok megválasztására
(219. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ Javaslat a gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztására és az önkormányzat egyéb képviseletének ellátására
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5./ Javaslat a VÖÉT munkáltatói oldalának meghatározására
(217. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Szekszárd Junior Stars Big Band kérelme
(220. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7./ Javaslat a 2010. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására
(218. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(223. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző


ZÁRT ÜLÉS:


9./ Javaslat a Csörge tó melletti magánterület önkormányzati tulajdonba vételére
(224. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2010. október 19.

 

Horváth István
polgármester