M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése2010. május 27-én (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(120. számú előterjesztés) (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 287/2007. (VI.27.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(119. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(109. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2009. évi tapasztalatairól 
(64. számú előterjesztés) (melléklet1) (melléklet2) (melléklet3)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról
(70. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási társulásainak 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(123. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

7./ Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére, beszámoló Szekszárd Város helyi közlekedésének 2009. évi teljesítményi adatairól
(122. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

8./ Közterületek elnevezése
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

9./ Javaslat Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítására
(113. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

10./ Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának, valamint a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(114. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

11./ Javaslat az 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(112. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ Javaslat a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
(111. számú előterjesztés) (melléklet1) (melléklet2) (melléklet3) (melléklet4)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

13./ A Kistérségi Társulással közoktatási feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítása
(115. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének módosítása
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(116. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Tájékoztató a távhőszolgáltatás lakossági és nem lakossági fogyasztók hődíjkedvezményeinek módosításáról (tájékoztató)

17./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:

18./ Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(110. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

19./ Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(121. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2010. május 20.

 

Horváth István
polgármester
 

 

- Javaslat pályázat benyújtására a Dél-Dunántúli Operatív Program „Térségi Alapú Komplex Turisztikai termékcsomagok kialakítása” konstrukciójához/komponenséhez
(124. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester