M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. szeptember 24-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

Napirend:

1./ Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról 
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (III.4.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

3./ Beszámoló az Állami Számvevőszék jelentésére elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról
(114. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (…) rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Köztéri szobrok és emlékművek felülvizsgálata
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

6./ Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal és Költségvetési Elszámoló Szervezet alapító okiratának módosítására
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

8./ Javaslat alapítványok támogatására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Javaslat közoktatási, művelődési és sport intézmények alapító okiratainak módosítására
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

10./ Javaslat a Szekszárdi Sportcentrum területén létrehozandó műfüves pálya lebonyolítási szerződésének jóváhagyására
(187. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ 2009. évi Közbeszerzési Terv módosítása
(186. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ Szekszárd Junior Stars Big Band támogatási kérelme
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

13./ Javaslat a Garay téri iskola adásvételi szerződésének módosítására
(185. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Közterületek elnevezése
(183. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

15./ Javaslat a 72/2008. (III.27.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása 
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Javaslat a városi fenntartású középiskolák 2010-2011. tanévi létszám-és profilmódosítási tervére 
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

18./ Javaslat az aranykönyvi szerkesztőcsoport tagjainak megválasztására
(174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
(184. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

20./ Javaslat a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke 
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

21./ Javaslat a Tolna Megye Temetőiért Alapítvány Kuratóriumába történő delegálásra
(192. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

22./ Beszámoló „Vállalkozói hitelfelvétel segítése az önkormányzat általi óvadéknyújtással” elnevezésű projekt pályázati bírálatára létrehozott ideiglenes bizottság munkájáról
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóthi János elnök
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

24./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató az Egyenlő Esélyű Hozzáférés feltételeiről és lehetőségeiről
1. sz. tájékoztató 
- Tájékoztató az orvosi ügyeleti rendszer felülvizsgálatáról 
2. sz. tájékoztató

25./ Interpellációk, kérdések

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

26./ Javaslat a Városi Sport-és Szabadidőközpont igazgatói állásának megbízatására
(189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27./ Javaslat szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(175. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

28./ Fellebbezés lakásbérleti jogviszony megszüntetése tárgyában 
(176. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 


Szekszárd, 2009. szeptember 16.

 

Horváth István
polgármester