M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. július 10-én (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

Napirend:


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi szolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2009. (XII. 19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(155. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2009. (III.26.) szekszárdi öh. határozatának kiegészítése
(162. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

4./ Javaslat az Okmányiroda tetőfelújítása tárgyában támogatási szerződés megkötésére
(163. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

5./ Tájékoztató Szekszárd, Augusz I. utcai volt fűtőmű területének rendezéséről
(A Vagyonkezelő Kft. igazgatójának levele mellékelve)


Szekszárd, 2009. július 6.

 

Horváth István 
polgármester