M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

Napirend:

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009.(….) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Javaslat a 2009. évi Közbeszerzési Terv módosítására
(144. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

3./ Javaslat a 2008. évi Aranykönyvi bejegyzésekre 
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4./ Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2009/2010. tanévben indítandó osztályaira, csoportjaira
(138. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

5./ Medina Község Önkormányzatának csatlakozási kérelme a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulásához
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

6./ Javaslat az V. Számú Általános Iskola nevének módosítására
(142. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

7./ Javaslat alapítvány támogatására
(145. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására
(146. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Javaslat vis maior támogatás elfogadására
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szelczki József igazgatóság vezető

10./ A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz fűződő módosítások
(153. sz. előterjesztés) (1. sz. melléklet) (2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
(139. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő köztéri emlékművek felülvizsgálatára
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13./ Javaslat a „Vállalkozói hitelfelvétel segítése az önkormányzat általi óvadéknyújtással” projekt pályázati bírálatához eseti bizottság megválasztására
(149. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének az alapító okirattól eltérő mértékű kötelezettségvállalásra 
(148. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Interpellációk, kérdések

 


ZÁRT ÜLÉS:


16./ Javaslat a „Vállalkozói hitelfelvétel segítése az önkormányzat általi óvadéknyújtással” projekt keretében a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft., valamint az óvadékkal érintett vállalkozás között a vállalkozói hitelfelvétel biztosítására kötendő óvadéki szerződés jóváhagyására
(134. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Javaslat a Városi Sport-és Szabadidő Központ igazgatói állásának megbízására
(141. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Javaslat magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatok elbírálására
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Megállapodás üzletrészek átruházásáról
(150. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ Javaslat a távhőszolgáltatási rendszer szervezeti és műszaki fejlesztésére
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztés: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

21./ Javaslat kitüntető díjak adományozására
(133. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ Szekszárdi Turisztikai Kft. Nonprofit Közhasznú Kft-vé történő átalakítása
(135. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Balás Ákos a Felügyelő Bizottság elnöke
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23./ TDM pályázaton induló közhasznú egyesület megalapítása
(136. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Balás Ákos a Felügyelő Bizottság elnöke
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.


Szekszárd, 2009. június 18.

Horváth István
polgármester