M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. május 28-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


Napirend

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (III.4.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(126. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

2./ Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(127. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ Javaslat CÉDE pályázatok támogatására
(129. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4./ Javaslat TEUT pályázatok támogatására
(130. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

5./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(124. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Tájékoztató a Treasury ügyek lebonyolításáról

7./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:

8./ Javaslat szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(121. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ Javaslat a gazdasági társaságok ügyvezetői díjazásának módosítására
(122. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Szekszárdi Turisztikai Kft. 2008. évi mérlegbeszámolója
(106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Fetzer Róbert a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló 
A mérlegbeszámoló és a határozati javaslat a 2009. május 7-i közgyűlés anyagával kiküldésre került.

11./ Vállalkozói hitelfelvétel segítése az önkormányzat általi óvadéknyújtással
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés a 2009. május 19-i ülésen kiosztásra került.


Szekszárd, 2009. május 21.

 

Horváth István s.k.
polgármester