M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. május 19-én (kedden) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

Napirend

 

1./ A Babits Mihály Általános Iskola 2009/2010. tanévben indítandó első osztályai
(111. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Az előterjesztés a 2009. május 7-i közgyűlés anyagával kiküldésre került.

2./ Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
(120. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Javaslat pályázati támogatás lemondására
(119. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ Javaslat a Hajléktalan Szálló melletti terület megvásárlására
(125. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető


ZÁRT ÜLÉS:


5/ Javaslat az önkormányzati részvételű KT. Dinamic Kft. társasági szerződésének jóváhagyására
(123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Javaslat megyei díjak adományozására
(92. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Az előterjesztés a 2009. május 7-i közgyűlés anyagával kiküldésre került.

 

Szekszárd, 2009. május 18.

 

Horváth István
polgármester