M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. április 3-án (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

NAPIREND:

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete Szekszárd Város Sportjáról (tervezet)
(84. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Javaslat a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújítását célzó pályázat benyújtására
(86. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

 

ZÁRT ÜLÉS:


3./ Felhatalmazás átmeneti támogatás biztosítására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2009. április 2.

 

Horváth István
polgármester