M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatána Közgyűlése 2008. november 26-án (szerdán) 16 órakor- az ünnepi közgyűlést megelőzően - a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

NAPIREND

1./ Javaslat a DDOP-2007-4.1.1./C Megyei Jogú Városok Integrált Fejlesztése és Projektfejlesztés megjelölésű pályázat beadásához szükséges közgyűlési nyilatkozat megtételére
(305. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...  
(melléklet: Antiszegregációs terv)

Előterjesztő : Horváth István polgármester

(Az előterjesztés a terjedelem nagysága miatt a www.szekszard.hu/ivs.zip honlapon tekinthető meg.)

2./ Közgyűlési hozzájárulás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. részére koncessziós pályázat beadásához
(306. sz. előterjesztés)
Letölthető PDF állomány: megtekintés...

Előterjesztő : Horváth István polgármester


Szekszárd, 2008. november 20.


Horváth István
polgármester