M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. november 11-én (kedden) 16 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

Napirend

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Javaslat a DDOP.-2008.-1.1.1.-002. sz. infrastruktúra pályázathoz kezességvállalási nyilatkozat módosítására
(283. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2008. november 7.


Horváth István
polgármester