M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. augusztus 7-én (csütörtök) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

Napirend

 

1./ Javaslat az Ipari Park Kft. részére energiafejlesztési támogatás biztosítására
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatója
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...
Letölthető PDF állomány: előterjesztés mellékletének megtekintése...

2./ Ingatlan apportálás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-be
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgatója
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...
Letölthető PDF állomány: előterjesztés mellékletének megtekintése...

3./ Szekszárdi Önkormányzat 8/2002. (III. 1.) rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról módosításának előkészítése
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz irodavezető
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

4./ Önkormányzati kezességvállalási nyilatkozat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. hitelfelvételéhez
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...
Letölthető PDF állomány: előterjesztés mellékletének megtekintése...

5./ Javaslat a 211/2007 (IX.27.) szekszárdi öh. határozatban biztosított sportcélú lakásingatlanok térítésmentes használati határidejének meghosszabbítására
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

6./ Törzstőke emelés a Regionális Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaságba
(220. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...

7./ Javaslat közösségi pszichiátriai ellátás finanszírozására vonatkozó pályázat támogatására
(221. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Letölthető PDF állomány: előterjesztés megtekintése...


ZÁRT ÜLÉS:
8./ Javaslat aljegyző megválasztására 
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Péter címzetes főjegyző, helyettesítő jegyző

Szekszárd, 2008. augusztus 5.