M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. július 3-án (csütörtök) 8 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

Napirend

1./ Javaslat új vízbázis létesítésével kapcsolatos pályázat benyújtására
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

2./ Javaslat a "Hajléktalan Gondozási Központ épületbővítése, TIOP pályázat önkormányzati önerő" biztosításának felülvizsgálatára
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

3./ Javaslat a 87/2008.(III.27.) szekszárdi öh. módosítására
(az előterjesztés a 2008. június 26-i közgyűlés anyagával került kiküldésre,
lásd: 207. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

4./ Hozzájárulás székhely bejegyzéshez
(211. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

5./ Javaslat az Ipari Park Kft. törzstőke emelésére
(212. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Szervezetfejlesztési Stratégia jóváhagyása
(213. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

7./ Tájékoztató a Garay téri iskola épület adásvételi szerződésének aláírásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

8./ Javaslat aljegyző megválasztására

Szekszárd, 2008. július 2.