szekszard_.png
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. október 20. (csütörtök) napján
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) 9 órakor tartandó rendkívüli ülésére
 
A rendkívüli ülés indoka: Előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala
 
 
NAPIREND
 
1. Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására energia megtakarítást célzó, valamint kiadáscsökkentő intézkedések meghozatala érdekében
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
2. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
3. Javaslat az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat tulajdonában levő egyes gazdasági társaságok intézményi, valamint közvilágítási célú, valamint az egyetemes szolgáltatásból kikerült villamosenergia és földgáz energia beszerzésére
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
4. Javaslat A Szekszárd Város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról, a pályázati felhívás és dokumentáció elfogadásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
5. Javaslat önkormányzati álláspont kialakítására a Magyarországot megillető források mihamarabbi felszabadításával és az energiaválsággal kapcsolatban
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Gyurkovics János alpolgármester
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
6. Javaslat a TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(205. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
 
Szekszárd, 2022. október 18.