szekszard_.png
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. szeptember 19. (hétfő) napján
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
 
A rendkívüli ülés ideje: 15 óra
 
A rendkívüli ülés indoka: Előterjesztésben szereplő határidős döntés meghozatala
 
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt eredményes lezárásával kapcsolatos döntések meghozatalára
(170. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
 
 
Szekszárd, 2022. szeptember 16.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester