kiscimer.jpg
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. július 22. (péntek) napján
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
A rendkívüli ülés indoka: Előterjesztésben szereplő határidős döntések meghozatala
 
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. Javaslat a TOP-6.7.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt befejezésével kapcsolatos döntések meghozataláról
(142. számú előterjesztés) - Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
2. A Városi Bölcsőde vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása
(145. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: SZEKÖF
 
3. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
(133. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezte: GVB, PB, OKSI
 
4. Ajánlat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő ingatlan vételére
(146. számú előterjesztés) - Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
5. Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelmének elbírálására
(140. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB
 
6. A létrehozni kívánt „Szekszárdi Tenisz Utánpótlásért Alapítvány” „Szekszárd” név használati kérelmének elutasítása tárgyában hozott, 52/2022.(VI.14.) sz. bizottsági határozattal kiegészített 31/2022. (V.25.) sz. bizottsági határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
(144. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
7. Javaslat önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálására
(143. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2022. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(134. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
9. Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(135. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
10. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője javadalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalára
(136. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
11. Javaslat háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
(139. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési terve 2021/1. számú módosításának elfogadására
(124. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
13. Önkormányzati döntés a 2022. évi Szekszárdi Szüreti Napok megrendezéséről és módosított koncepciójáról
(141. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
14. Javaslat alapítványok támogatására
(147. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
Szekszárd, 2022. július 19.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester