kiscimer.jpg
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. július 5. (kedd) napján
9 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendkívüli ülésére
A rendkívüli ülés indoka: Képviselők egynegyedének indítványa
 
 
NAPIREND
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1., Javaslat a Szekszárd Hosszúvölgy utca lakóházainak átszámozásáról hozott jegyzői határozat visszavonására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rácz Zoltán Rókus képviselő
Előadó: Rácz Zoltán Rókus képviselő
 
Szekszárd, 2022. július 04.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester