Szerződéstár megnyitása

 

Tájékoztató szerződések adatainak közzétételéről és az adatbázis használatáról

A közfeladatot ellátó szervek - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kötelesek közzétenni a törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat, ezek között az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseknek a törvényben meghatározott adatait.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. február 4-én hatályba lépett 3/2020. (II. 3.) önkormányzati rendelete a fenti közzétételi kötelezettséget kiterjesztette az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű ugyanezen tárgyú szerződéseknek a rendelet szerinti adataira. A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre is.

A megkötött szerződéseket érintő, a fenti törvényből, valamint rendeletből eredő közzétételi kötelezettségüknek az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek jelen internetes oldalon egységes adatbázisban tesznek eleget, melyben a természetes személy szerződő fél személyes adatai kivételével – biztosított a közzétett adatok teljes körű kereshetősége, a szerződések és mellékleteik szövege is elérhető pdf formátumban. Az adatok Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala meglévő adatbázisból kerültek átemelésre, azok felülvizsgálatát a hivatal a jelen adatbázisnak való megfeleltetés érdekében folyamatosan végzi.

A szerződés értékeként - a törvény és a rendelet rendelkezéseinek megfelelően - a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás került feltüntetésre, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeg. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték alapja az ellenszolgáltatás egy évre számított összege. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybeszámításra kerültek.

A szabadszavas kereső az alábbi mezőkben használható:

 • Tárgy
 • Szerződés szám
 • Szerződő partner
 • Szerződő partner adószáma
 • Szerződés megnevezése/típusa
 • Szerződő fél
 • Kategória
 • Tárgykör
 • Megjegyzés
 • Érték
 • Szerződés időtartama

A kereséssel egyidejűleg az alábbi két szűrő is alkalmazható:

 • Szerződés kötés időpontja (időintervallum megadásával)
 • Szerződő fél (legördülő listából választhatóan)
 • Szerződés értéke (értékintervallum megadásával)

 

Öt millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések Arhív