Szekszárdi Vasárnap

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Felelős kiadó: a kft. ügyvezetője
Főszerkesztő: Fekete László
Szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.
Tel.: +36–74/506–467
E-mail: szekvas@gmail.com

Hirdetésfelvétel, ajánlatkérés:
Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net