Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:

 • SZMSZ - Szervezeti és Működési Szabályzat
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 

Archív: 2014.08.21:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:

 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 • SZMSZ - Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai


Önként vállalt feladat


Jogszabályhely megjelölése, ill. a feladatellátás alapja


Közlekedési tanulóbérlet támogatás


34/2001.(XII.21.) szekszárdi ör. 18/A. §


Adósságkezelési szolgáltatás


1993. évi III.tv. 55. § (1) bek., 34/2001.(XII.21.) szekszárdi ör. 26/A. §


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat


51/2007.(III.26.) Korm. r. 18. §, 
éves költségvetési rendelet


Más által fenntartott intézmények működéséhez támogatás nyújtása


1990. évi LXV. tv. 89. § (3) bek.,
éves költségvetési rendelet

 

 • Tehetséges, kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók támogatása (Mecénás Tehetséggondozó Támogatás)
 • Kultúraközvetítő, kultúra- és értékteremtő feladatok ellátásának támogatása (Kulturális Támogatás)
 • Művészeti tevékenység és tudományos munka folytatásának támogatása (Tudományos Ösztöndíj és Művészeti Ösztöndíj)
 • Kiemelkedő művészeti együttesek támogatása
 • Pedagógiai tartalmi fejlesztések támogatása


56/2008. (V.13.) MOB határozat


Iskolatej program támogatása


éves költségvetési rendelet


Városi nagyrendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása


éves költségvetési rendelet


Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése


41/2004.(II.26.) szekszárdi öh.,
33/2008.(II.28.) szekszárdi öh.,
éves költségvetési rendelet


Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat a diákönkormányzatok munkájának és jogérvényesítésének a segítésére (Polip Ifjúsági Iroda útján)


éves költésvetési rendelet
27/2008.(V.5.)SICSZB határozat Ifjúsági Keret pályázati lehetőség / Polip Ifjúsági Egyesület/


Ifjúsági feladatok ellátása /ZUG/


éves költségvetési rendelet
27/2008.(V.5.)SICSZB határozat Ifjúsági Keret pályázati lehetőség


Társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek támogatása


28/2008.(V.13.)SICSZB határozat Nonprofit Szervezetek pályázati lehetősége


Gyermektáborok fenntartása és működtetése
(tulajdonostársakkal közösen)


éves költségvetési rendelet


Szekszárdi Vasárnap című önkormányzati lap kiadása


éves költségvetési rendelet


Alapítványok támogatása


éves költségvetési rendelet


Turizmus fejlesztésének, borkultúra, borvidék fejlesztésének támogatása


éves költségvetési rendelet


Nemzetközi kapcsolatok ápolása, marketing tevékenység


éves költségvetési rendelet


Kitüntetések, elismerések, díjak adományozása


20/2005.(X.3.) szekszárdi ör.


Sporttámogatások nyújtása


27/2008.(V.5.)SICSZB. határozat Sportkeret pályázati lehetőség


Tervtanács működtetése


1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) bek., 
11/2007.(IV.11.) szekszárdi ör.


Mezei őrszolgálat működtetése


1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bek.,
éves költségvetési rendelet


Fizető parkoló-hálózat működtetése (Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. útján)


1988. évi I. tv. 15. § (3) bek.,
28/1994.(VIII.29.) KT rendelet


Parkolóhely megváltással parkolóhelyek létesítése


253/1997.(XII.20.) Korm. r. 42. § (1) bek.,
10/1991.(VI.27.) KT rendelet


Csapadékvíz elvezetésével, csatornázással kapcsolatos feladatok


éves költségvetési rendelet


Adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségi rendszere


1990. évi C. tv. 45. §,
21/1996.(VI.5.) Kgy. rendelet


Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása


147/2008.(V.21.) szekszárdi öh.