Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:

 

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • SZMSZ - Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Archívum:

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:

 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 • SZMSZ - Szervezeti és Működési Szabályzat

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai


Önként vállalt feladat


Jogszabályhely megjelölése, ill. a feladatellátás alapja


Közlekedési tanulóbérlet támogatás


8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet 18. §


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat


51/2007.(III.26.) Korm. r. 18. §, 
éves költségvetési rendelet

Mecénás Tehetséggondozó Támogatási Keret létrehozása

éves költségvetési rendelet

Kulturális Támogatási Keret létrehozása

éves költségvetési rendelet


Arany János tehetséggondozó programban való részvétel


éves költségvetési rendelet


Kiemelkedő művészeti együttesek támogatása


éves költségvetési rendelet


Sport Keret létrehozása


éves költségvetési rendelet


Városi nagyrendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása


éves költségvetési rendelet

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése

41/2004. (II.26.) szekszárdi öh.
33/2008 (II.28.) szekszárdi öh.
éves költségvetési rendelet

Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat a diákönkormányzatok munkájának és jogérvényesítésének a segítésére (Polip Ifjúsági Egyesület útján)


Az egyesülettel kötött megállapodás alapján történik feladatellátás


Civil szervezetek támogatása


éves költségvetési rendelet


Gyermekek nyári táboroztatása


éves költségvetési rendelet

Szekszárdi Vasárnap című önkormányzati lap kiadása


éves költségvetési rendelet

Alapítványok támogatása


éves költségvetési rendelet

Turizmus fejlesztése, borkultúra, borvidék fejlesztések támogatása


éves költségvetési rendelet

Nemzetközi kapcsolatok ápolása, marketing tevékenység

éves költségvetési rendelet

Kitüntetések, elismerések, díjak

11/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet

Ifjúsági szervezetek támogatása

éves költségvetési rendelet

Tervtanács működtetése

1997. évi LXXVIII. törvény
11/2007. (IV.11.) önkormányzati rendelet


Fizető parkoló-hálózat működtetése (Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. útján)


1988. évi I. tv. 15. § (3) bek.,
28/1994.(VIII.29.) KT rendelet

Mezei őrszolgálat teljesítése

1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bek.,
éves költségvetési rendelet

Fizető parkoló-hálózat működtetése (Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. útján)

1988. évi I. törvény,
5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet

Parkolóhely megváltással parkolóhelyek létesítése

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 42. § (1) bek.,
41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet

Csapadékvíz elvezetésével, csatornázással kapcsolatos feladatok

éves költségvetési rendelet

Adóügyi dolgozók anyagi érdekeltségi rendszere
1990. évi C. törvény 45. §,
21/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet
Iskolai dolgozók munkahelyi étkeztetése 33/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
Földhaszonbérlet 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Szociális tűzifa támogatás 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet 19. §
Települési ápolási támogatás 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet 10. §
Települési lakhatási támogatás 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet 9. §
Rendszeres gyógyszertámogatás 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet 10/A. §
Szépkorúak karácsonyi támogatása 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet 20. §
Babautalvány támogatás 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet
Csecsemők ultrahang vizsgálatának támogatása 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet
Gyermekápoló, gondozónő biztosítása 12/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet
Családi események társadalmi megünneplésében való közreműködés éves költségvetési rendelet
Erdőgazdálkodás 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról