A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tövény 8. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 • a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme 
  19/1996.(VI.5.) Kgy. számú rendelet a helyi építészeti értékek védelméről
  8/2004.(III.1.) szekszárdi ör. Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról
  41/2007.(XII.5.) szekszárdi ör. a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról
 • a lakásgazdálkodás 
  3/1994.(II.1.) KT. számú rendelet a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésének szabályairól
  2/2002.(III.6.) szekszárdi ör. a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről
  7/2002.(IV.29.) szekszárdi ör.az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról
 • a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás 
  12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelet az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
  3/1996.(II.15.) Kgy. számú rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
 • a köztemető fenntartása
  9/2003.(IV.30.) szekszárdi ör. a temetőkről és a temetkezésről
 • a helyi közutak és közterületek fenntartása
  7/2008.(II.6.) szekszárdi ör. a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
  28/1994.(VIII.29.) KT. számú rendelet a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról
  10/1991.(VI.27.) KT. számú rendelet a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
 • helyi tömegközlekedés
  30/1998.(XII.19.) Kgy. számú rendelet a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról
 • a köztisztaság és településtisztaság biztosítása 
  2/1997.(I.30.) Kgy. számú rendelet a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
  34/2003.(XII.19.) szekszárdi ör.a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről
  25/2004.(IX.30.) szekszárdi ör.a helyi hulladékgazdálkodási tervről
  22/2004.(VI.24.) szekszárdi ör. a talajterhelési díjról
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről 
  24/1994.(VII.4.) KT. számú rendelet az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
 • közbiztonság helyi feladatairól
  22/2006.(X.30.) szekszárdi ör. a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról
 • közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
  21/2000.(XI.3.) szekszárdi ör. a távhőszolgáltatásról
 • a foglalkoztatás megoldásában
 • az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról
  28/2007.(VI.27.) szekszárdi ör. az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról
 • az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 
  34/2001.(XII.21.) szekszárdi ör. a szociális ellátások helyi szabályozásáról
  35/2001.(XII.21.) szekszárdi ör. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról
  36/2001.(XII.21.) szekszárdi ör.a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól
  10/2002.(VII.2.) szekszárdi ör. Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről
 • a közösségi tér biztosítása
 • közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység
  20/2005.(X.3.) szekszárdi ör. a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
  16/2000.(VI.16.) szekszárdi ör.a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 • sport támogatása
  20/2005.(X.3.) szekszárdi ör. a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása
 • az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése