Tormay Károly kitüntető cím
 
 
Dr. Kárpáti Eszter
felnőtt háziorvos
 
Dr. Kárpáti Eszter a szekszárdi IV. sz. háziorvosi körzet orvosa a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte meg diplomáját, majd a POTE I.sz. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott, mint klinikai orvos. Szekszárdra költözésére férjének az ortopédiai osztály élére történt kinevezését követően került sor. Szekszárdon a kórház IV. sz. Belgyógyászati osztályán kezdett dolgozni, majd a szakvizsgát követően 1992-ben helyezkedett el háziorvosként.
Háziorvosi munkáját széleskörű ismereteken alapulóan nagy szakértelemmel, mély empátiával végzi hosszú évek óta a város lakosai, betegei javára. Munkájában a napi betegellátás mellett komoly hangsúlyt fektet a betegek gondozására, szűrővizsgálatok végzésére, a betegségek lelki, pszichés hátterének megismerésére is. Folyamatosan részt vesz szakmai továbbképzéseken, belgyógyászati és háziorvosi területen egyaránt. Szakmailag színvonalas, a betegek számára is érthető előadásokat, egészségnevelési továbbképzéseket tart.
 
Minden előremutató egészségügyi kezdeményezéshez, programhoz nagy lelkesedéssel áll hozzá, tevékenyen bekapcsolódva a kivitelezésbe, tudásával támogatva annak megvalósulását. Szakmailag színvonalas, a betegek számára is érhető előadásokat, egészégnevelési továbbképzéseket tart. Kiemelendő ezek közül az irányított betegellátás modellkísérlete, a háziorvosok által elvégezhető, de nem kötelező szűrővizsgálatok kivitelezése, valamint a jelenleg is folyó ún. svájci típusú háziorvosi csoportpraxis ellátási forma modellezése.
Elméleti és gyakorlati tudását továbbadva a 1997-től PTE ÁOK Alapellátási Intézet oktató családorvosaként az orvostanhallgatók és a leendő háziorvosok képzését végzi, segíti.
 
Munkatársaihoz, kollégáihoz való viszonya kiváló, bizalommal fordulnak hozzá, gyakran kérik ki véleményét. Az önkormányzattal, intézményeivel, szakmai szervezetekkel folyamatos munkakapcsolatban van, társadalmi kapcsolatrendszere szerteágazó. A közösségi média csatornáit is aktívan felhasználja munkája során.
 
A városhoz ezer szállal kötődő Kárpáti Eszter doktornőt sok évtizedes elkötelezett orvosi munkája, színvonalas szakmai (köztük oktatói) tevékenysége, szeretetre méltó személyisége népszerűvé tették mind a betegei mind a tanítványai körében.