Dr. Bajor Klára

1953-ban született Tolnán, ott járt általános iskolába és gimnáziumba is. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1977-ben végezett, jó eredménnyel (cum laude). Már ebben az évben el kezdett dolgozni a szekszárdi kórházban, ahonnan 2018 májusában ment nyugdíjba. 1994 szeptemberében nevezték ki osztályvezető főorvosnak, 24 éven keresztül, nyugalomba vonulásáig az volt.  Nagyon szereti a hívatását. A bőrgyógyászatot rendkívül változatos területnek tartja, főleg, hogy kórházban is dolgozott, ambuláns és magánrendelésen is. Munkájában szerepe volt és van a belgyógyászatnak, de a magánrendelésen kozmetológiával is foglalkozott. Kollégái megbecsülték, nagyon szerette a kollektívát, amit a kórház  Balassa-díjjal is elismert. Férje, dr. Winkler László, szülész-nőgyógyász főorvos. 1984–85-ben, két évig Algériában is dolgoztak a férjével. Megismertek egy teljesen más kultúrát, életmódot és nem mellesleg megtanulták a francia nyelvet az angol meg a német mellé.
Dr. Bajor Klára gyermekkora óta hegedül, tagja a Szekszárdi Kamarazenekarnak.