Szekszárd Város díszpolgára
 
Velencei István
nyugalmazott tűzoltó ezredes, főtanácsos, tűzoltóparancsnok (korábbi Pro Urbe díjas)
 
A paksi születésű Velencei István a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán, illetve a Rendészeti Főiskola Igazgatás-rendészeti Tagozatán végezte tanulmányait. 1968 óta a tűzoltás, tűzvédelem kimagasló, országosan is elismert egyénisége. 1978-tól 2005-ig Szekszárd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának parancsnokaként felbecsülhetetlen értékű szolgálatot tett városunk tűzvédelmi helyzetének megszilárdításáért, a katasztrófahelyzetek felszámolásáért, a tűzoltó állomány folyamatos fejlesztéséért.
Megteremtette a sajátos „Velencei effektust” a város életében: csapatával mindenkor az első hívó szóra segíteni, hol nagy a szükség…                         
Nevéhez fűződik Szekszárd tartalék tűzvíztárolómedence hálózatának kiépítése és a középmagas lakóépületek tűzoltási taktikájának kidolgozása és alkalmazása.
Mindamellett, hogy rengeteget tett városunk tűzvédelmi helyzetének megszilárdításáért, sokat tett a tűzoltó technikák rendkívül nagymértékű fejlesztéséért is. Példaértékű a fiatal és a felnőtt generáció körében végzett megelőző- felvilágosító, felkészítő munkája, állandó résztvevője és segítője a városi és intézményi rendezvényeknek.
Szakmai, emberi, vezetői tulajdonságainak, felkészültségének, határozottságának is köszönhető, hogy a szekszárdi tűzoltók hatékonyan óriási biztonságérzettel tudnak beavatkozni Szekszárd város kárfelszámolási munkáiba. A Velencei Istvánt jellemző segítő szándék, felelősségtudat, lelkiismeretesség és fáradtságot nem ismerő tenni akarás, kiváló együttműködési képesség Szekszárd város hírnevét növeli azáltal is, hogy példaértékű kapcsolatokat alakított ki a testvérvárosok tűzoltóival és 55 település polgármesterével és a képviselő testületével.
 
A tűzoltóság múltja irányi fogékonyágát fémjelzi a Tolna Megyei Levéltárban évekig folytatott kutatómunkája, az 1980-as évek elején a bonyhádi Tűzoltó Múzeum létrehozásában végzett kiemelkedő és odaadó tevékenysége, s az is, hogy 2001. május 4-én tűzoltó laktanyánk felvette a Dr. Boda Vilmos Tűzoltólaktanya nevet.
 
Kitüntetései közül legrangosabb a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, amit az akkori köztársasági elnöktől, Göncz Árpádtól vett át 1998-ban. 2009-ben Címzetes Nemzetőr Dandár Tábornokká nevezték ki.
 
Példamutató tűzoltói szolgálata, magas szintű felelősségtudata, segíteni akarása példaértékű minden generáció számára; közéleti aktivitása iskolapéldája az önzetlen szolgálatvállalásnak.