Dr. Péntek Zoltán

Tudományos működésének legfőbb eredménye, hogy ő tekinthető a magyarországi emlőszűrés kezdeményezőjének. Lányi Márton kezdeti kísérletei után ő volt az, aki a magyarországi emlőszűrést az akkor korszerűnek tekintett alapelvek szerint megszervezte, és azóta is európai színvonalon bonyolítja.
Azon kevesek közé tartozik, akik még személyesen ismerték Lányi Mártont, akinek a tanítványa lehetett, és akitől személyes támogatást kapott az első bonyhádi szűrés bevezetésére. Péntek Zoltán munkájának színvonalát nagymértékben fokozza, hogy személyes kapcsolatot tart fenn Tabár Lászlóval, aki Svédországban az emlőszűrés világnagysága lett, és akivel Péntek Zoltán Svédországban is többször együtt dolgozhatott.
Tudományos működése is az emlőszűréssel kapcsolatos. Már 1972-ben az első emlőszűréssel kapcsolatos dolgozatainak egyikét - Zsebők professzor javaslatára - a Magyar Radiológia folyóirat „Az év legjobb publikációja” díjjal jutalmazta. 1981-ben kandidátusi fokozatot nyert.  1998-ban vezetésével a Radiológiai Társaságon belül megalakul az Emlődiagnosztikai Szekció. Jelenleg is aktívan dolgozik, a Mamma Zrt munkatársaként.