Cséke Miklós       

Tőkésfalun 1911. augusztus 13-án született, a városban és a megyében is elismert, köztiszteletben álló nyugalmazott magyar-francia-orosz szakos középiskolai tanár, a Garay János Gimnázium volt igazgatóhelyettese, Liszt Ferenc Augusz Antalhoz írt leveleinek fordítója. 1935-től 1939-ig magyar, francia és cseh nyelvet tanított a Beregszászi Állami Főgimnáziumban. A Kárpátaljai Magyar Kultúregyesület választmányi tagja, beregszászi kerületi titkára volt. Tagja volt a Beregszászi Iskolán Kívüli Népművelési Bizottságnak. Ismeretterjesztő előadásokat tartott közművelődési egyesületekben, többek között a kuruc korszakról, a magyar neobarokkról, a tiszaháti kultúréletről, Ady Endre költészetéről. 1939 őszén az ungvári állami gimnáziumhoz, 1941-ben az akkor megnyílt ungvári ruszin gimnáziumhoz helyezték. A háború azonban sajnos megszakította tanári tevékenységét. 1944 januárjában leszerelték, de alig tért haza, máris új behívót kapott. Egy híradó alakulathoz került Budapestre. Hadifogságba került, Örményországba, Szevan városába szállították, később egy jereváni hadifogolytábor lakója lett. Több mint két és fél esztendőt töltött hadifogságban. Amikor 1947-ben hazakerült, Kárpátalja már Ukrajnához tartozott. Úgy döntött, hogy nem marad szülőföldjén, Magyarországon telepedett le. A Tamási Állami Gimnáziumban kapott állást. 1950 januárjától az orosz nyelv oktatásának szakfelügyelője volt Tolna megyében. 1953 őszétől lett a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanára, közel húsz éven át tanította a magyar, orosz és francia nyelvet, egészen 1972-ben történt nyugdíjaztatásáig. A katedrától azonban ez után sem vált meg, óraadó tanárként tovább tanított a gimnáziumban.