szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2020. október 27. napján 16 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Tájékoztató a Hulladékkommandó 2020. évi tevékenységéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
Meghívott: Baltavári István elnök
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat ügyintézői álláshely létesítésére az Egészségügyi Gondnokság intézményébenKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Fuchs Vivien jogi és bizottsági referens
Meghívott: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság intézményvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat az új orvosi rendelő helyszínének kijelölésére, a TOP-6.6.1 kódszámú pályázati felhívás újra nyitásának kérelmére, továbbá a pályázat benyújtásáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(249. szám közgyűlési előterjesztés) AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztő: Bomba Gábor GVB elnök
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
5. napirendi pont:
Javaslat átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálására
(13. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(14. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(235. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
 
 
 
Szekszárd, 2020. október 22.
 
 
                                                                                                   Zaják Rita s.k.
                                                                                                   SZEKÖF elnök                 
                                  
 
Kiadmány hiteléül:
                                                  dr. Fuchs Vivien
                                          jogi és bizottsági referens