szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2020. október 22. napján 16 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
 
NAPIREND
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Javaslat a IV. számú fogorvosi körzet fogorvosával kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
Javaslat tűzifa támogatások elbírálására
(11. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2020. október 13.
 
                                                                                                   Zaják Rita s.k.
                                                                                                   SZEKÖF elnök                 
                                  
 
Kiadmány hiteléül:
                                             dr. Fuchs Vivien
                                          jogi és bizottsági referens