szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2020. szeptember 22. napján 16 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Konferencia terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
NAPIREND
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Döntés a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezetének támogatási kérelméről
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
Meghívott: Szikla József Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete elnök
 
2. napirendi pont:
Javaslat Érdekképviseleti fórumba tag delegálására
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
Meghívott: Rottenbacher Ádám Szociális Központ intézményvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi költségvetés módosításáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. közgyűlési előterjesztés) AZ ELŐTERJESZTÉS KÉSŐBB KERÜL KIKÜLDÉSRE
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosítására Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2020. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(205. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
8. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(7. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
Meghívott: Ladányi Roland Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató – helyettes
 
9. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálására
(8. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
Meghívott: Ladányi Roland Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató – helyettes
 
10. napirendi pont:
Javaslat átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(6. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
11. napirendi pont:
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(194. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
 
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 17.
 
                                                                                                   Zaják Rita s.k.
                                                                                                   SZEKÖF elnök                 
                                  
 
Kiadmány hiteléül:
                                                dr. Fuchs Vivien
                                          jogi és bizottsági referens