M E G H Í V Ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2020. szeptember 10. napján 17 óra 15 perckor tartandó rendkívüli ülésére
 
Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 016-os iroda (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat az új orvosi rendelő megváltozott helyszínére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
              Dévai-Horváth Krisztina
 
2. napirendi pont:
Zöldtárs Alapítvány kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
Meghívott: Baka György Zöldtárs Alapítvány elnök
 
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 10.
 
                                                                                                   Zaják Rita s.k.
                                                                                                   SZEKÖF elnök                 
                                  
 
Kiadmány hiteléül:
                                             dr. Fuchs Vivien
                                           bizottsági referens