szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2020. augusztus 4. napján 15 órakor tartandó ülésére
 
Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
 
NAPIREND
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
1. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(168. közgyűlési számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: pályázó
 
2. napirendi pont:
Javaslat a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásra tekintettel külön juttatás megállapításáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
3. napirendi pont:
Döntés a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság 92/2020. (VII.2.) számú határozatának visszavonásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
 
4. napirendi pont:
Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsődéje intézményvezetőjének ágazati pótlék változásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rieger Beáta pénzügyi osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet orvosával kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
6. napirendi pont:
Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00243 azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázat keretében történő foglalkoztatás jóváhagyására
(3. számú előterjesztés)Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta m.b. osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a 7. függelék jóváhagyásaKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
8. napirendi pont:
Beszámoló a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő építésével kapcsolatos tiltakozáshoz benyújtott szempontok kivizsgálásáról – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2020. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet módosítása, és az 5. számú gyermekorvosi körzet orvosával, valamint a 2. számú ifjúsági fogorvosi körzet orvosával kötött szerződés módosítása (tervezet)Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
 
10. napirendi pont:
Javaslat a 10. számú felnőtt háziorvosi körzet közalkalmazott háziorvos felmondásának elfogadására, új háziorvossal előszerződés megkötéséreKözgyűlési előterjesztés véleményezése
(173. számú közgyűlési előterjesztés) - Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
Meghívott: dr. Kelemen Andrea
 
Szekszárd, 2020. július 30.
 
                                                                                                   Zaják Rita s.k.
                                                                                                   SZEKÖF elnök                 
                                  
Kiadmány hiteléül:
                                              dr. Fuchs Vivien
                                           bizottsági referens