szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2020. július 1. napján 17:15 órakor tartandó ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz jóváhagyására
(1. számú előterjesztés)
ELŐTERJESZTŐ: Zaják Rita SZEKÖF elnök
ELŐADÓ: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(2. számú előterjesztés)
ELŐTERJESZTŐ: Zaják Rita SZEKÖF elnök
ELŐADÓ: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(3. számú előterjesztés)
ELŐTERJESZTŐ: Zaják Rita SZEKÖF elnök
ELŐADÓ: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(4. számú előterjesztés)
ELŐTERJESZTŐ: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
ELŐADÓ: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. június 30.
 
Zaják Rita s.k.
SZEKÖF elnök
A kiadmány hiteléül:
Weisz Gábor
önkormányzati referens