szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2020. június 23. napján 17:00 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Beszámoló a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedély-segítő Szolgálat 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
4. napirendi pont:
Városi díjak, elismerések adományozása
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
5. napirendi pont:
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(96. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(6. számú SZEKÖF előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. június 19.
 
Zaják Rita s.k.
SZEKÖF elnök
 
A kiadmány hiteléül:
 
Weisz Gábor
önkormányzati referens