szekszard_.png
M e g h í v ó
 
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
 
2020. február 25-én (kedden) tartandó ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 17.00 óra
 
Nyilvános ülés
 
1.      / napirendi pont
A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosának (Baranyainé dr. Bóvári Klára) felmondása, előszerződés megkötése dr. Kolcsár Kinga háziorvossal
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
2.      / napirendi pont
A Zöldtárs Alapítvány 2019. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Baka György kuratórium elnök
 
3.      / napirendi pont
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kajsza Péter egyesületi elnök
 
4.      / napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kálóczi Andrea KEF titkár
 
5.      / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
6.      / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
7.      / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8.      / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
9.      / napirendi pont
Javaslat a 2. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződés aktualizálására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
10.  / napirendi pont
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációs díjának megtérítésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
  
11.  / napirendi pont
Tájékoztató a Vasvári Köz lakóinak kérelméről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
 
 
Zárt ülés
 
12.  / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
13.  / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
14.  / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
15.  / napirendi pont
Lakásbérleti szerződésre vonatkozó kérelem
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2020. február 21.
 
 
 
 
Zaják Rita
 
 
SZEKÖF elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens