szekszard_.png
 
M e g h í v ó
 
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
 
2020. február 13-án (csütörtök) tartandó rendkívüli zárt ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 16.00 óra
 
 
Zárt ülés
 
 
1.      / napirendi pont
Soron kívüli kérelem elbírálása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita elnök
Előadó: Zaják Rita elnök
 
 
 
Szekszárd, 2020. február 12.
 
 
Zaják Rita
 
 
SZEKÖF elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens