szekszard_.png
M E G H Í V Ó
 
a Pénzügyi Bizottság
 
2021. november 24. napján (szerdán) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 16-os számú irodája (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. földszint)
Ideje: 10 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2021. (……) önkormányzati rendelete 2022. évi átmeneti gazdálkodásról – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(108. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata irányításával működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozói 2021. évi munkájának elismerésére– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(111. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. folyószámla hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás megadására– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. hitelfelvételével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(119. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
 
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. hitelfelvételével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(120. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységet lezáró beszámolójának elfogadásáról– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ladányi Roland ügyvezető
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi folyószámlahitelfelvételhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(109. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
 
8. napirendi pont:
Javaslat a KT-Dinamic Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft 2022. évi szerződéseihez és támogatásához kapcsolódó döntésekre– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
9. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Büszkesége 2021” kitüntető címek, a „Szekszárd Sportolója 2021” díj, a „Szekszárd Edzője 2021” díj, valamint a Mecénás Tehetséggondozó díjak 2021. évi támogatására– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(113. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
            dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat a 2022. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(98. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
11. napirendi pont:
Tájékoztatás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet előirányzatai módosításáról– Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(106. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2021. november 19.
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                       PB elnök                                 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens