szekszard_.png
M E G H Í V Ó
 
a Pénzügyi Bizottság
 
2021. november 3. napján (szerdán) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 8 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2021. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)-Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a helyi egyéni-, mikro-, és kisvállalkozásoknak a COVID 19- járvánnyal összefüggésben, vissza nem térítendő – általános csekély összegű („de minimis”) – támogatás nyújtásához pályázati felhívás jóváhagyására-Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
3. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetője 2020. évre előírt teljesítménykövetelményeinek értékelésére, valamint a 2021. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(77. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2021. október 29.
     Máté Péter s.k.
          PB elnök                                  
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Holczer Mónika
 
 
igazgatóságvezető