szekszard_.png
M E G H Í V Ó
 
a Pénzügyi Bizottság
 
2021. szeptember 29. napján (szerdán) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 8 óra
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(63. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Meghívott: Nyerges Tibor felügyelőbizottság elnöke
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző/Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2021. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
 
 
 
4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.7.1.-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt megvalósítása céljából kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos további intézkedések megtételére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(61. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2020. évi teljesítménykövetelményének értékelésére, valamint a 2021. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gyulay Soma György jogi és bizottsági referens
 
 
 
Szekszárd, 2021. szeptember 24.
 
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                        PB elnök                     
                                  
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens