szekszard_.png
M E G H Í V Ó
                                                                                   a Pénzügyi Bizottság                   
2021. szeptember 08. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   9 óra
A rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Bizottsági keretek felosztására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a vis maior pályázat benyújtására a Szekszárd, Szakály F. u. 2. szám előtt beszakadt pince helyreállítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(40. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta osztályvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd című pályázat vonatkozásában a projekt megvalósítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(41. számú közgyűlési előterjesztés) - Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2021. szeptember 03.
 
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                       PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
 
                                                                    dr. Holczer Mónika
                                                                    igazgatóságvezető