szekszard_.png
M E G H Í V Ó
                a Pénzügyi Bizottság                   
2021. augusztus 30. napján (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   8 óra 30 perc
A rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
 
NAPIREND
ZÁRT ÜLÉS:
1.       Javaslat a „Citygate” lakópark építéséhez kapcsolódó beruházási megállapodás megkötésére- Közgyűlési előterjesztés alapján
(36. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
2.       Javaslat a TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd című pályázat vonatkozásában a kerékpárút építési költségéhez fedezet biztosítására- Az előterjesztés később kerül kiküldésre-Közgyűlési előterjesztés alapján
(34. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
 
NYÍLVÁNOS ÜLÉS:
3.       Beszámoló a 2021. évi Szekszárdi Őszi Fesztivál megrendezéséről- Közgyűlési előterjesztés alapján
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
Szekszárd, 2021. augusztus 27.
 
 
                                                                                                    Máté Péter s.k.
                                                                                                          PB elnök                       
                                   
Kiadmány hiteléül:
 
                                                           dr. Ambrus Gábor
                                                  jogi és bizottsági referens